Linkedin
16 nov 17 / 14:10 @Mark_Popken Geslaagd voor de oogtest Mark! In de verte lopen er nog 3 in het weiland (net niet op het park...) https://t.co/mwgMgBoIGd
16 nov 17 / 14:00 RT @biosintrum: Het Biosintrum wekt nu al veel interesse op! Team Project- en programmamanagement van de Provincie Overijssel organiseerde…
14 nov 17 / 13:30 Wow, 4 reeën komen even buurten op het park. Dat is nog eens werken in een natuurlijke omgeving! https://t.co/Aj9i1cAKtQ

Biodiversiteitsmonitoring

In 2016 hebben verschillende studenten van Van Hall Larenstein een biodiversiteitsmonitoring uitgevoerd.

Gedurende het jaar hebben zij op verschillende momenten per categorie de biodiversiteit op Ecomunitypark gemeten. 

Vogels
Er zijn maar liefst 29 verschillende vogelsoorten op het park geteld. De meest voorkomende vogel is de geelgors. Andere bijzondere soorten waren de lepelaar, de oeverzwaluw, de spotvogel en de torenvalk.

Vegetatie 
Binnen één jaar hebben zich 50 verschillende plantensoorten op Ecomunitypark ontwikkeld. De meeste planten die zijn waargenomen zijn typerend voor weide en grasland met een droge tot vochtige en vochtige tot natte bodem.

Amfibieën
Tijdens de monitoringsmomenten zijn er 9 bruine kikkers en twee gewone padden geteld in en rondom de beek. 

Muizen
De vier verschillende muizen die zijn gevangen op het park zijn de veldmuis, de aardmuis, de rosmuis en de rosse woelmuis. 

Vleermuizen
Ondanks de vleermuisvriendelijke verlichting is er tijdens de metingen één vleermuis op het park gesignaleerd tijdens de monitoring.

Reptielen
Vanwege de nog afwezige oeverbeplanting op het park zijn er tijdens de metingen geen reptielen geteld. 

Vissen
Alhoewel de beek nog niet is aangesloten op een kanaal is de tiendoornige stekelbaars meerdere malen gesignaleerd. 

Dagvlinders
De 12 verschillende vlindersoorten atalanta, bont zandoogje, citroenvlinder, distelvlinder, groot dikkopje, icarusblauwtje, klein geaderd witje, klein koolwitje, kleine vuurvlinder, koevinkje, landkaartje en zwartsprietdikkopje zijn op het park geteld. 

Libellen
Tijdens de monitoring zijn de bruine glazenmaker, heidelibel en de paardenbijter gespot. 

Bijen
Onder de bijen zijn de honingbij, blauwzwarte houtbij en gewone sachembij geteld. 

Lees hier meer over onze samenwerking met Van Hall Larenstein.
 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap