Linkedin
16 nov 17 / 14:10 @Mark_Popken Geslaagd voor de oogtest Mark! In de verte lopen er nog 3 in het weiland (net niet op het park...) https://t.co/mwgMgBoIGd
16 nov 17 / 14:00 RT @biosintrum: Het Biosintrum wekt nu al veel interesse op! Team Project- en programmamanagement van de Provincie Overijssel organiseerde…
14 nov 17 / 13:30 Wow, 4 reeën komen even buurten op het park. Dat is nog eens werken in een natuurlijke omgeving! https://t.co/Aj9i1cAKtQ

Paula Bijvoets

Mijn naam is Paula Bijvoets en ik vertegenwoordig het Friesland College en het Nordwin College op het Ecomunitypark. Iedere week zijn we met het Ecomunityteam aanwezig in de box waar we nauw samenwerken aan de ontwikkeling van dit prachtige werklandschap.

Vanuit het Middelbaar Beroepsonderwijs zijn we druk bezig het praktijk gestuurd leren op de kaart te zetten bij de betrokken bedrijven; de Praktijkroutes. Deze moderne manier van onderwijs zorgt ervoor dat de studente de totale route van een bedrijf daadwerkelijk in de praktijk ervaart en dat de student vanaf dag 1 in het bedrijf meewerkt.  We starten hiermee uiteraard  bij de eerste bewoner van het park, ECOstyle!
Daarnaast zullen we samen met studenten een loketfunctie vervullen waar de regio zich kan melden met  innovatievraagstukken, namelijk de Kenniswerkplaat Zuid-Oost. Uniek is hier het multi sectorale en mutli level werken, de combinatie van verschillende opleidingen en niveaus versterkt de innovatieve gedachten van het werklandschap.

Onze studenten werken daarnaast ook mee aan de daadwerkelijke bouw van de panden op het terrein en zijn betrokken bij de aanleg en ontwikkeling van de groenvoorziening. Vanuit diverse opleidingen zijn we betrokken en kunnen studenten in de praktijk kennis en vaardigheden op een unieke locatie ontwikkelen. 

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap