Linkedin
16 nov 17 / 14:10 @Mark_Popken Geslaagd voor de oogtest Mark! In de verte lopen er nog 3 in het weiland (net niet op het park...) https://t.co/mwgMgBoIGd
16 nov 17 / 14:00 RT @biosintrum: Het Biosintrum wekt nu al veel interesse op! Team Project- en programmamanagement van de Provincie Overijssel organiseerde…
14 nov 17 / 13:30 Wow, 4 reeën komen even buurten op het park. Dat is nog eens werken in een natuurlijke omgeving! https://t.co/Aj9i1cAKtQ

Natuurlijk Kapitaal

Hoe kun je als bedrijf zorgen dat jouw activiteiten geen negatieve invloed hebben op de natuur? 

Samen met meer dan 50 bedrijven heeft Ecomunitypark tijdens de conferentie Natuurlijk Kapitaal in Den Haag op 24 november jl. ervaringen en lessen gedeeld over hoe bedrijven hier zorgvuldig mee om kunnen gaan.

Op Ecomunitypark doen we dat door verschillende leefgebieden te ontwikkelen voor planten en dieren. Zoals bijvoorbeeld de beek en de poelen waar vissen en amfibieën in leven.

Maar ook het gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting en lokale planten dragen hier aan bij. 

Tijdens de conferentie is het 'Den Haag Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal' ondertekend. Hiermee wordt er de komende jaren intensief samengewerkt aan de bescherming van natuurlijk kapitaal en biedt men elkaar inspiratie door het delen van concrete voorbeelden. 

Benieuwd naar wat dit betekent voor Ecomunitypark? Neem dan contact op met Deborah Goeree.

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap