Linkedin
12 sep 17 / 17:07 Welkom nieuw #biosintrum @ Ecomunitypark. Start bouw nov ‘17. #biobasedeconomy #oosterwolde #duurzaam #circulair https://t.co/tTttRIMVAf
22 mei 17 / 15:41 RT @CelebratingDvrs: RETWEET als je biodiversiteit belangrijk vindt :) Het is internationale dag van de #biodiversiteit! #Biodiversityday

Natuurlijk Kapitaal

Hoe kun je als bedrijf zorgen dat jouw activiteiten geen negatieve invloed hebben op de natuur? 

Samen met meer dan 50 bedrijven heeft Ecomunitypark tijdens de conferentie Natuurlijk Kapitaal in Den Haag op 24 november jl. ervaringen en lessen gedeeld over hoe bedrijven hier zorgvuldig mee om kunnen gaan.

Op Ecomunitypark doen we dat door verschillende leefgebieden te ontwikkelen voor planten en dieren. Zoals bijvoorbeeld de beek en de poelen waar vissen en amfibieën in leven.

Maar ook het gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting en lokale planten dragen hier aan bij. 

Tijdens de conferentie is het 'Den Haag Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal' ondertekend. Hiermee wordt er de komende jaren intensief samengewerkt aan de bescherming van natuurlijk kapitaal en biedt men elkaar inspiratie door het delen van concrete voorbeelden. 

Benieuwd naar wat dit betekent voor Ecomunitypark? Neem dan contact op met Deborah Goeree.

Copyright © 2017 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap