Linkedin
13 mrt 18 / 20:42 Alleen deze week nog: SPIJKERBROEKEN VERZAMELEN voor duurzaam isolatiemateriaal voor @Biosintrum, nieuwe bewoner op… https://t.co/VvkmyZ1JBS
15 feb 18 / 11:02 Wat hebben bijenkasten te maken met materiaalkeuze in biobased bouwen? Afl. 6 van de mini-docu serie over Biosintru… https://t.co/QkoNdpkE2A
15 feb 18 / 10:17 RT @biosintrum: Vandaag leren studenten van @rocfriesepoort @FrieslandColl en #professionals meer over #duurzaam en #biobased bouwen en het…

Nieuwe buren: het Biosintrum

12-09-2017 We zijn super trots om in november 2017 de start van de bouw van het Biosintrum te gaan meemaken! Biosintrum is de vandaag bekendgemaakte naam voor het nieuw te bouwen kenniscentrum biobased economy op het Ecomunitypark.

Bio refereert naar biobased economy en Sintrum betekent centrum. Letterlijk een centrum: een gebouw centraal in de noordelijke provinciën. Maar ook figuurlijk een centrum:  een beweging waar alles rond biobased economy bij elkaar komt en samenwerking en innovatie plaatsvindt. Het Biosintrum wordt een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa.

Voorbeelden van concrete projecten waarbij onderwijs, ondernemers en overheid intensief zullen samenwerken in het Biosintrum zijn biobased composieten, plastic tassen en koffiebekers, voedselbossen, duurzame interieurs, kenniscentrum bodem en een biobased brug. Meer info over de bouw en projecten op www.biosintrum.nl 

Resultaten biodiversiteitsmonitoring

21-12-2016

Geplaatst door: Deborah Goeree

Studenten van Van Hall Larenstein hebben het afgelopen jaar een biodiversiteitsmonitoring uitgevoerd.

Zij hebben o.a. 29 verschillende vogelsoorten geteld op het park. Bijvoorbeeld de geelgors, lepelaar, torenvalk, oeverzwaluw en de spotvogel.

Naast het blauwtje (foto) zijn er nog 12 andere vlindersoorten, 4 bijensoorten en 3 libbellensoorten gespot op het park.

Lees op onze website meer over de resultaten.

Natuur op bedrijvenparken

21-12-2016

Geplaatst door: Deborah Goeree

Steeds meer bedrijventerrein in Nederland zijn bewust bezig met het stimuleren van meer natuur op de eigen terreinen. DuurzaamDoor verzamelde een aantal concrete voorbeelden, zoals Ecomunitypark.

Fantastisch nieuws!

15-12-2016

Geplaatst door: Deborah Goeree

De Provincie Fryslân stelt 1 miljoen beschikbaar voor de bouw van het Biobased Center op Ecomunitypark. Het Center zal het kloppende hart vormen van Ecomunitypark waar ondernemers en studenten samen kunnen werken aan projecten op het gebied van bijvoorbeeld Biobased Economy.

Eerder dit jaar heeft de gemeente Ooststellingwerf ook 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van het Center. De gemeente Ooststellingwerf zal het bouwproces gedurende 2017 leiden en wij kijken met veel enthousiasme uit naar deze prachtige ontwikkeling! Lees hier wat gedeputeerde Sander de Rouwe van de komst van het Biobased Center vindt.

Natuurlijk Kapitaal

25-11-2016
Geplaatst door: Deborah Goeree

Samen met meer dan 50 bedrijven heeft Ecomunitypark tijdens de conferentie Natuurlijk Kapitaal in Den Haag op 24 november jl. ervaringen en lessen gedeeld over hoe bedrijven zorgvuldig kunnen omgaan met de natuur.

Op Ecomunitypark doen we dat door het ontwikkelen van verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Bijvoorbeeld de beek en de poelen waar vissen en amfibieën in leven.

Benieuwd wat we nog meer doen om de natuur te stimuleren op het park? Neem dan contact op met Deborah Goeree of Jasper Tiemens

 

Meer informatie »

Lancering Kenniscentrum Bodem op Ecomunitypark

5-10-2016

Het Kenniscentrum bodem & Bodembiodiversiteit op Ecomunitypark is een feit! Elf partijen bundelen kennis en expertise om zich sterk te maken voor een duurzame en gezonde bodem. Emiel Elferink zal als Lector Duurzaam Bodembeheer de onderzoeksprojecten tussen de bedrijven en het onderwijs coördineren.

Even voorstellen..

30-09-2016

Sinds augustus is Jasper Tiemens verbonden aan Ecomunitypark als projectmedewerker parkbeheer. Hij houdt zich onder andere bezig met het beheer van het terrein en het aansturen van studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Studenten aan de slag met uw vraagstuk

29-07-2016

Onze studenten Oege Kooistra, Rick van der Wijk en Jesse Piët gaan graag aan de slag met uw vraagstukken op het gebied van marketing, ondernemersstrategie, marktontwikkling en innovatie. Neem daarom contact met ons op!

 

Biobased Economy

27-09-2016

Fantastisch nieuws! De komende 4 jaar zullen er verschillende projecten binnen het onderwijs starten op het gebied van Biobased Economy. Deze projecten zullen zich voornamelijk richten op bodem en biodiversiteit. Studenten van o.a. het Nordwin College en bedrijven gaan samenwerken aan oplossingen voor bodemverbetering en mogelijkheden voor het toepassen van biobased bouwmaterialen.

10 maanden later..

17-06-2016

Vandaag is het precies 10 maanden geleden dat ik, Deborah Goeree,  als afgestudeerde Cultureel Maatschappelijk Werker begon aan mijn eerste baan als projectmedewerker bij Ecomunitypark in Oosterwolde. Dat is toch wel een momentje van bezinning en terugkijken waard. Tenminste voor mij wel. Als ik alleen al kijk wat ik de afgelopen maanden aan kennis en ervaring heb opgedaan, kan ik niet wachten wat er me de komende jaren te wachten staat.

Vorig jaar rond deze periode studeerde ik af bij de opleiding CMV aan de NHL in Leeuwarden. Hoewel de opleiding zich meer richtte op projectmanagement van sociale en culturele projecten, sloeg ik tijdens mijn afstudeerperiode de duurzame weg richting het bedrijfsleven in. Als iemand mij 5 jaar geleden had verteld wat ik nu dagelijks aan het doen ben, had ik hem of haar niet geloofd. Ten eerste omdat ik niks had met het 'bedrijfsleven', tenminste mijn perceptie daarvan. En had ik ten tweede lang niet genoeg lef om op een onbekende personen af te stappen, laat staan rondleidingen of presentaties geven.

In de afgelopen maanden ben ik van mijn allergieën en vooroordelen over het bedrijfsleven 'genezen' (het blijkt juist reuze interessant te zijn) en lees ik in mijn vrije tijd vrijwillig (!) boeken over bedrijfskunde, ondernemen en economie. Maar als ik één belangrijke les heb geleerd is dat je zoveel mogelijk leert en groeit als je in de praktijk bezig bent en gewoon dóet!  

En het komende jaar? De eerste 10 maanden van mijn mini carrière zijn volgemaakt aan het versturen van gigantisch veel mails, telefoongesprekken, bijeenkomsten organiseren, presentaties en rondleidingen geven, studenten begeleiden maar vooral veel plezier hebben en het werken met gedreven, gemotiveerde collega’s die het hart op de juiste plaats hebben. Nu mag ik een jaar lang (yah!) verder werken aan datgene waar ik het meest enthousiast van word; Ecomunitypark!

Wil je meer weten over wat ik doe, Ecomunitypark of vestigingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@ecomunitypark.nl of kom langs bij de Ecomunitybox op Ecomunitypark 1 te Oosterwolde!

Juryprijs Duurzame Dates naar Ecomunitypark

26-05-2016

Tijdens de Duurzame Dates ronde 2016 heeft Ecomunitypark de juryprijs overhandigd gekregen .Particulieren, ondernemers en organisaties konden duurzamee initiatieven indienen en tijdens de middag Duurzaam Daten met andere deelnemers. 

De juryprijs is gegaan naar Ecomunitypark en het project 'Duurzaam wasbare luiers' ontving de publieksprijs. Beide initiatieven worden met de andere initiatieven gebundeld in een Duurzame Dinsdag koffer die op Duurzam Dinsdag (eerste dinsdag van de maand) aan de staatsecretaris worden overhandigd.

Mijn naam is..

24-05-2016

Mijn naam is Jildau Frietema, ik ben 26 jaar en woon in Jubbega. Sinds 1 februari 2016 volg ik de praktijkroute als directiesecretaresse op het Friesland College te Heerenveen. Voor mijn eerste praktijkperiode ben ik sinds 4 april 2016 werkzaam bij Ecomunitypark.

Het bevalt me hier erg goed. Ik vind het leuk om binnen Ecomunitypark werkzaam te zijn en word bij de uitvoering van veel taken betrokken. Zo had ik tijdens de officiele opening van ECOstyle de taak om de gasten te ontvangen en hen te begeleiden naar de juiste plek voor de rondleidingen. Bij het weggaan bedankte ik de bezoekers voor hun bezoek en gaf ik ze de bedankjes mee. Ook help ik mee in de organisatie van de Summerschool van Rijksuniversiteit Groningen die op 8 juni op Ecomunitypark plaatsvindt. Het is een leuke ervaring om deze bijeenkomst te mogen organiseren! 

Meer informatie »

Officiële opening ECOstyle

24-05-2016

Vrijdag 20 mei vond de officiële opening van ECOstyle op Ecomunitypark plaats. Als eerste bedrijf dat zich heeft gevestigd, was dit voor Ecomunitypark vanzelfsprekend ook een feestelijke dag.

Er werd over de schouder een terugblik gegeven naar het begin van dit bijzondere familiebedrijf en een vooruitblik naar de toekomst. Met het zaaien van een symbolisch zaadje door de inmiddels vierde generatie is ECOstyle dan echt 'Klaar voor de toekomst!'

Voor geïnteresseerden werden er rondleidingen door ECOstyle medewerkers die hun persoonlijke verhaal konden vertellen over het kantoor, magazijn en over het terrein.

DO!

20-05-2016

Lokale ondernemers uit de gemeente Ooststellingwerf hebben samen de stichting DO! opgericht. Stichting DO! staat voor Duurzaam Ooststellingwerf en betekent in het Fries 'jij'. Jij, maar ook wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een duurzaam Ooststellingwerf. De opzet van deze stichting is om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Ooststellingwerf.

Duurzame ontwikkeling betekent zorg voor mens, planeet en een gezond economisch klimaat. Ecomunitypark participeert actief in de stichting DO! om kennis en ervaring te delen maar ook met andere ondernemers samen te werken.

Binnenkort kun je alle informatie over stichting DO! vinden op www.duurzaamooststellingwerf.nl. 

Roadshow op Ecomunitypark

19-04-2016

Op 19 april vond er een roadshow van MVO Nederland plaats bij ECOstyle op Ecomunitypark. Deze roadshows worden het hele jaar door georganiseerd ter inspiratie voor leden en niet-leden van MVO Nederland. Door het bezoeken van verschillende duurzame en innovatieve bedrijven, kunnen er concrete voorbeelden worden gegeven over hoe je als onderneming invulling kunt geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Naast een rondleiding door het nieuwe, duurzame kantoor en magazijn van ECOstyle, werden er ook tafelgesprekken en discussies gevoerd over duurzame samenwerking. Gemaakte fouten en oplossingen werden met elkaar gedeeld maar ook nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden werden gevormd. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om Friese fruitsoorten te telen op Ecomunitypark. 

Summer School

Deze zomer werkt Ecomunitypark mee aan de Summer School van de Rijksuniversiteit uit Groningen en Campus Fryslân uit Leeuwarden. Elke zomer kunnen studenten van de universiteit deelnemen aan een Summer School programma waar specifieke thema's aan bod komen en er bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Het thema voor dit jaar is 'Working on innovative solutions for our future challenges'.

Een deel van het programma zal plaatsvinden op Ecomunitypark. Door middel van verschillende presentaties, workshops en lezingen zullen de studenten aan de slag gaan met dit onderwerp. 

Samenwerking met 'Tjong®talent

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven staat centraal op Ecomunitypark. De afgelopen jaren hebben de contacten tussen het MBO, HBO en WO zich steeds verder ontwikkeld. Al eerder meldden we dat we sinds kort ook samenwerken met het middelbaar onderwijs, namelijk het CSG Liudger in Waskemeer. Na de zomer zullen we ook projecten met het basisonderwijs gaan uitvoeren.

Verschillende basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf zijn lid van 'tJong®talent, een onderwijsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Binnen dit lesporgramma gaan leerlingen oplossingen bedenken voor vraagstukken die ze uit het bedrijfsleven krijgen. We kijken erg uit naar de creatieve samenwerking met deze leerlingen op Ecomunitypark.

B(l)oeiende biodiversiteit

De zomer komt eraan! Daarom is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de terreininrichting van Ecomunitypark. Verschillende berkenbomen, elzenbomen en wilgensoorten zijn al aangeplant, hierdoor worden er verschillende habitats gecreeërd die als leefgebieden fungeren voor de biodiversiteit op het park.

Bijzonder is dat de kleine plevier een nestje van vier eitjes tussen het grind op het parkeerterrein van de Ecomunitybox heeft gemaakt. We hopen dat we met het bloeien van alle beplanting in de zomer nog meer biodiversiteitsbewoners kunnen verwelkomen.

Een jaar geleden..

4-03-2015

Een jaar geleden werd de eerste paal van ECOstyle in de grond geslagen en de Ecomunitybox geopend op Ecomunitypark. In een jaar tijd is al heel veel gebeurd en gedaan. Inmiddels is de bouw van het Magazijn en het kantoor van ECOstyle afgerond en zijn de medewerkers al aardig gewend op hun nieuwe werkplek. Maar ook het Ecomunityteam heeft niet stilgezeten.

De Ecomunitybox heeft vele groepen ondernemers, studenten en geïnteresseerden ontvangen. Zo hebben er verschillende innovatieavonden plaatsgevonden waar de Commerciële Club Oost- en Weststellingwerf bij aanwezig waren.

Maar ook studenten van de opleiding Milieukunde van Van Hall Larenstein hebben middels een excursie kennis gemaakt met het concept van Ecomunitypark en de biodiversiteitsverhogende maatregelen op het park. De nauwe samenwerking met diverse kennisinstellingen hebben verschillende MBO en HBO studenten projecten en onderzoeken uitgevoerd die in relatie staan met Ecomunitypark. 

Masterclass Toekomstbestendig Ondernemen

11-02-2016

Ecomunitypark organiseert de Masterclass 'Toekomstbestendig ondernemen'. Verspreidt over drie avonden krijgen deelnemers niet alleen de kans om nieuwe kennis op te doen maar ook concreet met eigen bedrijfsvragen aan de slag te gaan. Tijdens de laatste bijeenkomst is er de gelegenheid om eigen ideeën of uitdagingen verder te laten onderzoeken door experts en studenten.

Heb je de uitnodiging nog niet ontvangen? Klik dan hier en meld je aan!

Kloppend hart

Samenwerking met het onderwijs, ondernemers en de overheid staat centraal op Ecomunitypark. Deze partijen komen samen in een centraal gebouw op Ecomunitypark, ofwel het kloppende hart van het park. De gemeente Ooststellingwerf en Ecomunitypark trekken samen op om het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te informeren over de meerwaarde die dit gebouw kan hebben. 

Een aantal bedrijven hebben al aangegeven partner te willen worden van dit gebouw. Dat betekent dat zij niet alleen beschikking zullen hebben over de verschillende flexwerkplekken en vergaderruimtes in het gebouw, maar ook direct projecten en onderzoeken kunnen laten uitvoeren door studenten. Daarnaast is er voor onderwijsinstellingen de gelegenheid om lessen, workshops en trainingen te verzorgen in het gebouw en zal een gebouwmanager de verhuur van ruimtes en de doorstroom van projecten en onderzoeken verzorgen. 

Benieuwd welke kansen dit kan bieden voor jouw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op.

Magazijn ECOstyle genomineerd

In de vorige nieuwsbrief maakte we al bekend dat het magazijn van ECOstyle is genomineerd voor de internationale BREEAM Award. Je kunt nu ook stemmen! Klik op deze link en scroll naar de categorie:Industrial. Als 5de bedrijf komt het ECOstyle Warehouse voorbij. Om te stemmen klik je op de blauwe button en vul je de gegevens in. Alvast bedankt namens ECOstyle voor je stem.

Bijeenkomst Groenlinks

In de afgelopen maand was de gemeentelijke fractie GroenLinks van zowel Oost- als Weststellingwerf aanwezig op Ecomunitypark. Er werd gesproken over de laatste ontwikkelingen op het park, maar er was ook ruimte voor kritische vragen. Wat de bijeenkomst extra bijzonder maakte, was dat een aantal leden al in de beginfase van Ecomunitypark nauw betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de plannen. 

Studenten Nordwin College

Vanaf deze maand zullen Eric Kuipers, Meindert Hofstra, Bart Jacobi en Sieberen Noordmans van het Nordwin College elke donderdagmiddag aan de slag gaan met verschillende opdrachten voor Ecomunitypark die te maken hebben met de aanleg van het park. Zij zullen ons onder andere ondersteunen in de ontwerpfase van fiets- en wandelpaden en de mogelijkheden van het gebruik van biobased bouwmaterialen op Ecomunitypark onderzoeken.

MVO-Alliantie

In de maand december was er tussen alle andere feestelijke activiteiten ook in de Ecomunitybox reden voor een feestje. De MVO-Alliantie is opgericht waar Ecomunitypark een onderdeel van is. De MVO-Alliantie is een samenwerking tussen verschillende MKB'ers en organisaties zoals MVO Nederland, VNO-NCW en het koploperstraject. Samen hebben we de ambitie om de komende vier jaar nieuwe en bestaande projecten op het gebied van MVO zichtbaar te maken. Op die manier willen we aansluiten bij de Ambitie 2020 van MVO Nederland. Op 14 januari zal de aftrap van de MVO-Alliantie plaatsvinden in de Euroborg in Groningen en worden de eerste projecten op het gebied van MVO gepresenteerd ter inspiratie voor andere bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.
 

Qviv promotiefilm ondernemen & innovatie

5-10-2015

Afgelopen maand heeft Qviv, een videoproductiebedrijf uit Heereveen, filmopnames gemaakt voor een promotiefilm over de gemeente Ooststellingwerf. Deze promotiefilm zal steeds aan de hand van bepaalde thema's initiatieven in de gemeente Ooststellingwerf laten zien. Voor deze opname was het thema ondernemen & innovatie en is er gekozen om het verhaal van Ecomunitypark zowel in beeld als in spraak vast te leggen. Binnenkort zal deze promotiefilm worden gepubliceerd. 

BeStart

Ecomunitypark B.V. heetf samen met vier andere innovatiehuizen Wetsus, Omrin, Paques en Rijksuniversiteit Groningen BeStart opgericht. BeStart wil jonge ondernemers met innovatieve ideeën in de Cleantech ondersteunen, sturen en begeleiden om zich te kunnen ontwikkelen tot een succesvolle onderneming in Noord-Nederland. Je krijgt o.a. ondersteuning in de financiering, een kantoor- of werkplek en toegang tot een groot netwerk van relevante bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Heb je dus een innovatief idee of een onderneming in de Cleantech en kan je daar de nodige kennis en ervaring voor gebruiken? Of ken je iemand die een bedrijf is gestart in deze sector? Stuur dan een e-mail naar info@ecomunitypark.com.

Verhuizing magazijn

Het zal niet lang meer duren maar dan gaat het magazijn van ECOstyle verhuizen van Appelscha naar Oosterwolde. De laatste bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd en dan zullen zowel de producten uit het magazijn als het personeel hun intrek nemen in het nieuwe magazijn. Om te zorgen dat alle producten straks in het nieuwe magazijn liggen, zullen vrachtwagens een aantal dagen elk uur met producten worden afgeladen.

Kantoor ECOstyle

Ook met de bouw van het kantoor van ECOstyle gaat het ontzettend hard! Het gebouw is bijna wind- en waterdicht. Dat geeft vooral de buitenkant een mooie uitstraling door het glas dat nu is geplaatst. Bij het ontwerp en de bouw van het kantoor is nadrukkelijk rekening gehouden met het creëren van een gezonde werkplek voor de medewerkers. Dat betekent o.a. dat er  vanuit elke werkplek zo veel mogelijk zicht is op de omgeving en de omliggende natuur.

TCNN

De afgelopen maanden hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen Myrna de Haan, junior projectmanager TCNN, en bedrijven uit omliggende gemeentes met een innovatievraag. Uit de gesprekken komt naar voren dat bedrijven graag willen innoveren, maar vaak niet weten hoe. Soms is het ook zo dat het onderwerp innovatie helemaal niet leeft binnen bedrijven. Toch blijken in alle gesprekken die hebben plaatsgevonden met TCNN dat er veel mogelijkheden voor innovatie zijn. Bent u benieuwd wat innovatie voor uw bedrijf kan betekenen of heeft u een innovatievraag? Dan kunt  u contact opnemen met Myrna de Haan door te bellen naar 06-57566628 of een e-mail te sturen naar myrnadehaan@tcnn.nl.

Ervaringen tot nu toe; Merel & Renske

Merel Schoonhoven en Renske Kruithof zijn al een aantal weken vanuit de praktijkroute als secretaresse bij zowel ECOstyle als Ecomunitypark aan het werk. Hieronder kunt u kort hun ervaringen lezen;
Merel:’De praktijkroute vind ik een goede manier van leren. Ik heb niet het idee dat ik een student ben maar juist een collega in opleiding. Zowel bij ECOstyle als bij ECOmunitypark vind ik de werksfeer erg fijn. Omdat de praktijkroute nieuw is voor ons allemaal is het soms nog wel eens zoeken.  Maar ook hiervoor vinden we met z’n allen een manier om het op te lossen’
Renske: ‘Ik vind het fijn dat ECOstyle en Ecomunitypark mij de kans hebben gegeven om bij hen de praktijkroute te volgen. Ondanks een aantal onduidelijkheden, die we met zijn allen weer oplossen, heb ik het prima naar mijn zin. Elke dag is weer anders en de collega’s zijn hartstikke aardig!'

Straatnaam Ecomunitypark

Vanaf nu krijgt Ecomunitypark een officiële straatnaam toegekend. De straatnaam zal de toepasselijke naam Ecomunitypark krijgen. Het is gebruikelijk dat plaatsnamen en straatnamen in Ooststellingwerf en omgeving een historische achtergrond hebben maar voor Ecomunitypark is er gekozen om hier vanaf te wijken en de naam Ecomunitypark voortaan te gebruiken als straatnaam voor het park.

Studente communicatie

Vanaf oktober zal Willemijn Dekker, studente Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen, haar afstudeeronderzoek starten bij Ecomunitypark. Haar onderzoek zal zich richten op het opstellen van een marketing-communicatie plan voor Ecomunitypark. Op onze website stelt ze zichzelf kort voor…

Meer informatie »

Bijeenkomst Healthhub

Op 5 oktober werd onder leiding van TCNN een brainstormsessie gehouden in de Ecomunitybox. Aanwezig waren partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Zij dachten na over hoe het concept van Healthhub Roden, een netwerk van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid dat samen zoekt naar innovatieve oplossingen voor Healthy Ageing, als best practice kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van een Soilhubb die processen rondom bodem naar Ecomunitypark kan halen. Er werden veel nieuwe, inspirerende ideeën aangedragen en er was ruimte om van elkaars fouten en successen te leren. Binnenkort wordt een vervolgsessie georganiseerd. Dan kijken we welke onderwerpen we gaan uitwerken tot mogelijke projecten.

Leuk weetje!

De biodiversiteit trekt aan! De eerste kerkuil is gesignaleerd op Ecomunitypark en wel in het nieuwe magazijn van Ecostyle! Ecoloog Brenda Loznik vond een uilenbal met daarin botjes van 3 huisspitmuizen en 1 bosmuisje.

Dag van de Duurzaamheid

Op 9 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid. Door het hele land werden er verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van duurzaamheid, zo ook op Ecomunitypark. Onze praktijkroutestudenten hadden presentaties voorbereid met informatie over Ecomunitypark en de laatste ontwikkelingen. Geïnteresseerden konden de gehele dag door informatie ontvangen en vragen stellen. Afsluitend werd er een rondleiding gegeven op het terrein.

Bijeenkomst CCW

In diezelfde week kwam ook de Commerciële Club Weststellingwerf bijeen in de Ecomunitybox. Na het nuttigen van een echte Hollandse stamppot, gingen we met de leden in gesprek over de huidige ontwikkelingen van Ecomunitypark. De avond stond net als de bijeenkomst met Commerciële Club Ooststellingwerf in het teken van innovatie. TCNN gaf een presentatie over hoe zij MKB-ers helpen met innovatievragen en wat voor soort projecten daar uit kunnen voortkomen. Binnenkort zal er worden geïnventariseerd of er leden vanuit CCO en CCW en andere MKB-ers interesse hebben in een deelname aan een aantal avonden waar er dieper wordt  ingegaan op het onderwerp innovatie en wat dat heel concreet kan betekenen voor MKB-ers.

Wiegelgroep

De praktijkroute, waar onze studenten Merel en Renske de opleiding Secretaresse volgen, is opgericht door oud minister Hans Wiegel. Een aantal keer per jaar komen de bedrijven die middels de praktijkroute plek geven aan studenten om hun vak te leren, bijeen. Op 13 oktober vond deze bijeenkomst plaats op Ecomunitypark en werd er na een korte presentatie nog een rondleiding gegeven op het terrein.

Studenten Milieukunde Van Hall Larenstein

Eind oktober was er een groep van 50 studenten en docenten van de opleiding Milieukunde van Van Hall Larenstein op Ecomunitypark voor een excursie. De studenten zitten in het eerste jaar van hun opleiding en hebben kennis gemaakt met een aantal begrippen zoals cradle2cradle en biobased economy. Middels presentaties van zowel Pier Oosterkamp als Deborah Goeree werden voorbeelden gegeven hoe zowel Ecomunitypark als Ecostyle invulling geeft aan deze begrippen. Brenda Loznik gaf een afsluitende excursie op het terrein.

Bijeenkomst Women's Circle

Eind deze maand zal ook de Women’s Circle haar bijeenkomst houden in de Ecomunitybox. Women’s Circle is een groep vrouwen van circa 20 leden vanuit verschillende vakgebieden die zich inzetten in de regio. Tijdens deze bijeenkomt zullen we met elkaar in gesprek gaan over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op Ecomunitypark en hoe zowel MKB bedrijven als de gewone burger hier invulling aan kan geven.

Nieuwe medewerker: Deborah Goeree

Het Ecomunityteam wordt versterkt met de komst van projectmedewerker Deborah Goeree.

Per medio augustus is het Ecomunityteam uitgebreid met een projectmedewerker in de persoon van Deborah Goeree. Zij was al eerder bekend binnen het team als studente Culturele Maatschappelijke Vorming vanwege een afstudeerproject voor Ecomunitypark. Als projectmedewerker zal zij zich bezig houden met het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor Ecomunitypark, het leggen van contacten met zowel het onderwijs, ondernemers als de overheid en zal zij langzamerhand de taken van Annemieke Mintjes rondom communicatie en social media overnemen. 

Meer informatie »

Open dag Ecomunitypark

Vanwege mooie ontwikkelingen zal de open dag later plaatsvinden.

In een eerdere nieuwsbrief werd vermeld dat de open dag van Ecomunitypark vanwege mooie ontwikkelingen zou worden verschoven naar dit najaar. Met de komst van het Ecomunitycenter en een steeds groeiende interesse van bedrijven voor een eventuele vestiging op het park, zal de open dag van Ecomunitypark in een later stadium plaatsvinden zodat er een goed podium kan worden gegeven aan alle samenwerkende partijen. 

Aanleg van de beek

Het uitgraven van een proefstuk van de beek is begonnen. De daadwerkelijke beek wordt binnenkort afgegraven.

Het schiet op met de voorbereidingen voor het uitgraven van de beek. Begin deze maand is er al een proefstuk afgegraven. De verdere uitgraving van de beek zal binnenkort worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Oenema, Interra en Frans Looijestijn.

Bijeenkomsten met gemeentelijke fracties

De komende maanden zal het Ecomunitypark bezoek krijgen van gemeentelijke fracties in de Ecomunitybox.

In de loop van de komende maanden zullen er een aantal bijeenkomsten plaatsvinden met de fracties van de gemeente Ooststellingwerf. Tijdens deze avonden wordt er in gesprek met de afzonderlijke fracties over de huidige ontwikkelingen van Ecomunitypark gesproken en is er ruimte voor vragen en discussie. 

Bijeenkomst CCO

Deze maand zal er een bijeenkomst plaatsvinden van het CCO in samenwerking met TCNN.

In samenwerking met TCNN zal er binnenkort een bijeenkomst plaatsvinden met de Commerciële Club Ooststellingwerf. Het thema van deze avond is ‘innovatie voor het MKB’. Het doel van deze avond is om MKB-bedrijven te inspireren tot innovatie binnen hun eigen bedrijf. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hierna tijdens een aantal innovatieavonden dieper ingaan op de theoretische en praktische kant van innovatie binnen MKB bedrijven. 

Nieuwe medewerker TCNN

Binnenkort heeft de innovatiedesk van TCNN op Ecomunitypark een nieuw gezicht.

Per 1 oktober zal Albertine Vledder, projectmedewerker TCNN, met wie Ecomunitypark een samenwerkingsverband is aangegaan, worden opgevolgd door haar collega Myrna de Haan. Albertine zal aan het werk gaan voor de Health hub in Roden en haar collega zal in de Ecomunitybox op donderdagmiddag een fysiek innovatiedesk hebben waar bedrijven met innovatievragen terecht kunnen.

Op de website stelt ze zichzelf kort voor.

Meer informatie »

De eerste studenten van de praktijkroute

Per 1 september zullen twee studentes, Renske Kruithof en Merel Schoonhoven, via de praktijkroute van het Friesland College voor de opleiding MBO zakelijke dienstverlening/Secretaresse het Ecomunityteam ondersteunen. Op de website stellen zij zichzelf kort voor.

Meer informatie »

MBO Projecten

Er lopen al veel verschillende projecten in het MBO voor het Ecomunitypark!

Vanuit het MBO zijn er al verschillende projecten gestart op en om het Ecomunitypark. Naast de Praktijkroute studenten van het Friesland College starten de eerste studenten van het Norwin College met het Regioleren. Hierin werken de studenten aan bijvoorbeeld de bevordering  van de biodiversiteit op het park door het plaatsen en maken van nestkasten, vleermuisgrotten en een zwaluwwand. Maar ook op het gebied van onderzoek zijn de studenten actief, kunnen we bijvoorbeeld energie opwekken uit de Tjonger? En wat zijn de mogelijkheden om het gebied van vleermuisvriendelijke verlichting te voorzien? Kortom onderwijs en MKB versterken en leren van elkaar! Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ons contactpersoon voor het MBO, Paula Bijvoets. p.bijvoets@fcroc.nl

Nieuwbouw ECOstyle

De verhuisdatum van ECOstyle komt steeds dichterbij.

De bouw van het kantoor en magazijn van ECOstyle gaat ontzettend hard. De stellingen in het magazijn zijn geplaatst en ook het kantoor begint steeds meer haar daadwerkelijke vorm en uitstraling aan te nemen. Over ruim een maand staat de verhuizing van het magazijn gepland en in december zal het kantoor met al het personeel van ECOstyle verhuizen.

CEO ECOstyle Jehannes Santema over Ecomunitypark

CEO Jehannes Santema van ECOstyle vertelt over het belang van Ecomunitypark voor zijn bedrijf: "Ecomunitypark is onze toekomst".

Verbonden met de hele wereld
Als ik drie jaar verder kijk, dan zie ik voor me dat we een veel frequenter en diepgaander contact met scholen hebben, met de lectoren en studiecoördinatoren. Kennis uitwisselen over en weer is dan veel makkelijker. We weten elkaar te vinden en kunnen een beter beroep doen op elkaar. Dat is belangrijk, want innovatie is geen project met begin en eind maar een continu proces. Met scholen en universiteiten werken we aan innovaties.

Als bedrijf hebben wij over drie jaar ook een strategisch samenwerkingsverband met vijf bedrijven met een vergelijkbare achtergrond. Zij zijn net als ons op het park gevestigd en we werken samen op basis van kennis, expertise, intellectual property. Door samen op te trekken kunnen zij en wij verder komen, meer bereiken. En als je dan nog jaren verder vooruit kijkt? Wat onze ultieme wens is? Dat we connecties hebben met andere kennisgebieden in Europa, of liever nog de hele wereld. Dat we dankzij het Ecomunitypark toegang hebben tot bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen in China. Dat we als park partijen uit het buitenland ontvangen en kennis uitwisselen.

Voor mij zelf hoop ik over drie jaar rond te lopen in Ecomunitypark en net zulk contact te hebben met andere mensen die hier werken en verblijven, als ik nu met mijn directe collega’s heb. Dat we elkaar makkelijk kunnen vinden, dat er geen fysieke barrières zijn. Dat we elkaar op professionele wijze weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

Gewoon dóen
Ik zou bedrijven willen uitnodigen te komen kijken en te kijken of het concept aanspreekt. Heb je niets met het concept, ook goed, want het moet wel passen. Maar heb je dat wel, dan zou ik zeggen: kijk wat Ecomunitypark voor je bedrijf kan betekenen. En andersom. 

Meer informatie »

Onderzoek naar international communications voor Ecomunitypark

Studente Gaby Baas van de Hanze Hogeschool nam de mogelijkheden voor de internationale communicatie van Ecomunitypark onder de loep voor haar afstudeeropdracht. Ze vertelt over haar ervaringen.

Meer informatie »

Film over de bouw!

Drie maanden geleden ging de bouw van ECOstyle van start. Filmer Jan Slump maakte in opdracht van Jorritsma Bouw een impressie.
 

Meer informatie »

We zijn los!

06-03-2016

De eerste digitale nieuwsbrief is verzonden! Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Ecomunitypark? Klik hier om direct naar de aanmeldingspagina te gaan. Via onderstaande link kunt u de eerste nieuwsbrief openen.

Meer informatie »

Hoogste punt bijna bereikt

26-05-2015

De nieuwbouw van ECOstyle op Ecomunitypark vordert gestaag. Van een deel van het magazijn is bijna het hoogste punt bereikt.

Studente ontwikkelt monitoringsinstrument biodiversiteit

Vierdejaars Diermanagement studente Marjet Horst van Van Hall-Larenstein heeft in opdracht van de Friese Milieu Federatie een monitoringshandleiding geschreven voor het meten van de biodiversiteit op Ecomunitypark. Marjet: “Het is zeer interessant om te weten hoeveel invloed de biodiversiteit verhogende maatregelen nou daadwerkelijk heeft op de biodiversiteit. Om dit in beeld te brengen heb ik in het kader van mijn majorstage bij de Friese Milieu Federatie een monitoringshandleiding geschreven. Hierbij worden diverse doelgroepen meegenomen waarvoor metingen verricht zullen worden. Dit zijn de vlinders, libellen en bijen, spits-, woel-, en echte muizen, herpetofauna, vleermuizen, vissen, vegetatie en vogels. In totaal zijn er negen maanden nodig om alle diergroepen te monitoren op het Ecomunitypark. Het monitoren zal voornamelijk gebeuren door studenten van het van Hall-Larenstein.”

Meer informatie »

ECOmunitypark ontvangt vijf sterren BREEAM-NL gebiedscertificaat

Tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week in Den Haag afgelopen maandag heeft Ecomunitypark in Oosterwolde een vijf sterren BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat voor een gebied. Daarmee is dit werklandschap het eerste gebied in Europa dat deze erkenning ontvangt.

18-09-2013

De feestelijke uitreiking van het Ontwerpcertificaat vond plaats tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week in Den Haag in bijzijn van burgemeester Harry Oosterman van de Friese gemeente Ooststellingwerf, gedeputeerde van de provincie Friesland Hans Konst en de initiatiefnemer van het werklandschap Anne Jan Zwart.

Ecomunitypark Het Ecomunitypark is een gebied van 17 hectare, centraal gelegen in Noord-Nederland waar innovatieve MKB-bedrijven allerlei faciliteiten als vergaderzalen, restaurant, laboratorium en
ICT-infrastructuur delen. Het kloppende hart van het Ecomunitypark is het centrale gebouw, waarin ook onderwijsinstellingen met college- en onderzoeksfaciliteiten een inspirerende leer- en werkomgeving krijgen. Een centraal duurzaam energieconcept zorgt voor een CO2-neutrale energieopwekking op het park. Het unieke totaalconcept waarin ook de prachtige natuur een belangrijk element vormt, moet leiden tot krachtige innovatie bij MKB-bedrijven en een sterke economische impuls voor de regio.

Het Ecomunitypark biedt aan studenten een inspirerende omgeving om aan allerlei projecten te werken. Optimale synergie tussen theorie en praktijk om continu te werken aan de kennisontwikkeling van bedrijven.

Uniek voor Europa Als initiatiefnemer van dit ecologisch werklandschap, hecht Anne Jan Zwart grote waarde aan het behalen van het BREEAM-certificaat. Het certificaat is echt uniek voor Europa”, zegt Anne Jan Zwart niet zonder trots. "Voor gebouwen is een BREEAM certificering steeds vaker aan de orde, maar op gebiedsniveau is dit een geheel nieuwe ontwikkeling. Samen werken aan het BREEAM-NL-certificaat voor een gebied was echt passend bij het initiatief Ecomunitypark. In dit werklandschap, waar de balans tussen economie en ecologie een belangrijk uitgangspunt is, voegt juist de kwaliteit van het landschap een hoge waarde toe aan de businessmodellen van bedrijven. Economie en ecologie in een perfecte balans als belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Anne Jan Zwart gaat verder: “Het Ecomunitypark past goed in de strategie van Noord-Nederland, die krachtig inzet op de ontwikkelingen rondom ‘Biobased Economy’. Wanneer bedrijven komen tot onderlinge samenwerking en daarbij de kenniscomponent structureel wordt toegevoegd, dan kan het niet anders dan dat het Ecomunitypark een stevige aanjager wordt van de regionale ontwikkeling.” Met de ontwikkeling van het Ecomunitypark willen Provincie, Gemeente en initiatiefnemer Anne Jan Zwart laten zien dat duurzaamheid werkt. Vanaf december 2013 wordt gestart met de realisatie van het Ecomunitypark.

18-09-2013
Bron: http://www.vastgoedjournaal.nl/

De natuur is niet maakbaar

Arnoud de Vries, programmaleider Mens en Natuur van de Friese Milieu Federatie vertelt over zijn kijk op Ecomunitypark. "Het is zo dat je de natuur een handje kunt helpen, maar niet helemaal naar je hand kunt zetten. De natuur is niet maakbaar. Dat intrigeert me."

Meer informatie »

Nieuwbouw ECOstyle vordert

Nu de fundering geplaatst is (maar liefst 1200 heipalen!) verrijst de nieuwbouw van ECOstyle nu boven het maaiveld.

Ook BREEAM 5 sterren voor nieuwbouw ECOstyle!

Het ontwerp voor het nieuwe kantoor en logistiek centrum van ECOstyle BV, dat in 2015 in het Friese Oosterwolde wordt gerealiseerd, is onlangs gecertificeerd met de hoogst haalbare score van 5 sterren door BREEAM-NL. De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe onderkomen van ECOstyle BV zijn onlangs gestart en worden aan het eind van 2015 afgerond. In 2014 heeft het Ecomunitypark - als uniek, natuurlijk werklandschap - ook al de BREEAM “Outstanding” certificering behaald. Het ECOstyle-team is uitermate blij met deze belangrijke certificering voor de nieuwbouw van ECOstyle, omdat duurzaam ondernemen in de genen van ECOstyle zit.

Meer informatie »
Copyright © 2018 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap