Linkedin
13 mrt 18 / 20:42 Alleen deze week nog: SPIJKERBROEKEN VERZAMELEN voor duurzaam isolatiemateriaal voor @Biosintrum, nieuwe bewoner op… https://t.co/VvkmyZ1JBS
15 feb 18 / 11:02 Wat hebben bijenkasten te maken met materiaalkeuze in biobased bouwen? Afl. 6 van de mini-docu serie over Biosintru… https://t.co/QkoNdpkE2A
15 feb 18 / 10:17 RT @biosintrum: Vandaag leren studenten van @rocfriesepoort @FrieslandColl en #professionals meer over #duurzaam en #biobased bouwen en het…

Disclaimer

Copyright

De website van het Ecomunitypark en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de projecthouders van het Ecomunitypark (hierna te noemen het Ecomunitypark). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Ecomunitypark.

Het betreft de inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij het Ecomunitypark. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het ECOmunitypark is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van het Ecomunitypark, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ecomunitypark is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Het Ecomunitypark is trots maar ook zuinig op de merknaam, het beeldmerk en het concept. Om beschadiging aan het merk of het concept te voorkomen, zijn er duidelijke richtlijnen over het gebruik van de naam "Ecomunitypark", het logo en de beelden van het Ecomunitypark.

Het Ecomunitypark staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden. In het geval dat geen toestemming is verleend, maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van het Ecomunitypark, zal het Ecomunitypark zich op haar rechten beroepen. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van het Ecomunitypark voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door het Ecomunitypark.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ecomunitypark, Afdeling Marketing, e-mail: info@ecomunitypark.com

Aansprakelijkheid

Het Ecomunitypark besteedt veel zorg en aandacht aan de op deze website getoonde informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de websites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal het Ecomunitypark de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Het Ecomunitypark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Het Ecomunitypark behoudt zich het recht voor recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel het Ecomunitypark alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het Ecomunitypark niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar websites buiten het domein van het Ecomunitypark - geen eigendom van Ecomunitypark - zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker de website van het Ecomunitypark. Hoewel het Ecomunitypark uiterst terughoudend is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ecomunitypark worden onderhouden wordt afgewezen. Het Ecomunitypark sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

 

Privacy Policy

Respect voor de bezoekers van de website www.Ecomunitypark.com staat hoog in het vaandel. Ecomunitypark bv respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie verstrekt aan Ecomunitypark bv via deze website worden niet aan derden doorgegeven. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

ECOstyle maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak de website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Hiervoor worden cookies gebruikt. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de websites van ECOstyle bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.  Voor meer informatie over het gebruik van cookies klik hier.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun u contact opnemen met: info@ecomunitypark.com.

Post voor het Ecomunitypark kan worden gestuurd naar het volgende postadres: Postbus 127, 8430 AC OOSTERWOLDE

 

 

Copyright © 2018 ECOmunitypark | All rights reserved | Disclaimer | Sitemap